previous arrow
next arrow
Slider

Історія кафедри теплоенергетики та енергозберігаючих технологій УІПА

МОДЕРНІЗАЦІЯ. РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР

Нова концепція спеціальності, сучасні напрямки науково-дослідницької роботи, науково-технічний центр «ЕСХАР» (1991 – 1997 рр.), регіональний навчальний центр у м. Енергодар (1992- 2004 рр.)

Перехід економіки країни на ринкові відносини, розширення міждержавних зв’язків і потреба в інтеграції вітчизняної підготовки інженерних кадрів в міжнародну систему підготовки фахівців зумовили необхідність перегляду та модернізації концепції розвитку спеціальності «Теплові електричні станції», її кваліфікаційної характеристики та навчальних планів. Усе це було потрібно узгодити з новим законом про освіту і принципами багатоступінчастої освіти.

Ця робота виконувалась комісією у складі проф. І.Г. Шелепова; доц. А.П. Назарчука; доц. В.І. Промоскаля; директора інституту «Енергопроект», доц. В.К. Заруби; директора ХІКа, проф. М.О. Дуеля; заст. генерального директора ВЕО «Харківенерго», проф. М.Я. Процайла. У роботі брали участь головний інженер техуправління Міненерго України С.В. Яцкевич і головний інженер Миронівської ДРЕС ВЕО «Донбасенерго» В.Д. Ситник.

У свою чергу науково-дослідна робота на кафедрі проводилась за трьома напрямками:

1) Дослідження змінних і перехідних режимів роботи елементів теплових схем, а також можливості акумулювання теплоти мережної води паротурбінних установок АЕС. (керівник доц. І.Г. Шелепов, відп. вик. с. н. с. Нечуйвітер М.М.);

2) Дослідження на моделі термонапруженого стану корпусу ЦНД турбіни К-1070-60 / 1500 та оптимізація його конструкції (керівник– доц. О.Г. Кнабе, відп. вик.– с. н. с. В.Я. Трофімов). Результати роботи впроваджено в проекті НПО «Турбоатом» при розробці та модернізації турбін К-1070-60 / 1500);

3) Завершення роботи з модернізації та реконструкції топкових пристроїв на котлах № 6-9 Криворізької ГРЕС (керівник – доц. А.П. Назарчук, відп. вик.– с. н. с. О.Д. Злотницький, м. н. с . Л.І. Морозова), а також дослідження і розробка теоретичних основ спалювання (газифікації) вугілля в розплаві шлаку для ЮжВТІ (керівник – доц. А.П. Назарчук, відп. вик.– м. н. с. Л.І. Морозова) – новий напрямок в технології використання вугілля погіршеної якості з утилізацією золешлакових відходів.

Крім того, за госпдоговорами з інститутом інноваційних досліджень при ВЕО «Дніпроенерго» виконувались роботи з інтенсифікації займання вугілля зниженої якості з допомогою плазмового підсвічування. Результати обох робіт передбачалося впровадити на експериментальній базі нових вугільних технологій у теплоенергетиці у Науково-технічному центрі (НТЦ).

Науково-технічний центр «Есхар» (1990-1997 р.р.)

НТЦ «Есхар» був створений у 1990 р постановою Радміну СРСР на базі Харківської ГРЕС-2 для експериментального відпрацювання принципово нових технологій спалювання (газифікації) палив погіршеної якості. У цій технології передбачена газифікація палива у розтопленомушлаку в камерах інтенсивного спалювання (КІСТР). Загальне наукове керівництво і технічний супровід цього проекту здійснював ЮЖ ОТІ (директор проф. А.А.Мадаян).

Кафедра ТЕУЕС брала активну участь в науковому забезпеченні та практичній реалізації цього проекту. До роботи в НТЦ «Есхар» були залучені доц. А.П. Назарчук, доц. В.І. Промоскаль, доц. Ю.О. Щур, ас. Омельченко Л. М., м. н. с. Морозова Л.В., ст. інж. Партола І.К., інж. В.В. Сурков.

Саме вони і становили ядро новоствореної теплотехнічної лабораторії, на яку було покладено обов’язки передпроектного, проектного та наукового супроводу для створення дослідно-промислової установки КІСТР. Пізніше була створена наукова частина, яка включала  низку створених лабораторій. Очолив наукову частину НТЦ «Есхар» доц. Ю. О. Щур.

За час роботи НТЦ було створено низку пілотних технічних проектів з використання цієї технології при проектуванні екологічно чистих ТЕС з повною утилізацією та практично повним використанням золежужеличних відходів.

Однак, у зв’язку зі складною фінансово-економічною ситуацією в Україні, у 1997 р робота НТЦ «Есхар» була припинена.

Регіональний навчальний центр УІПА в м.Енергодар (1994- 2004 рр.)

Колектив кафедри завжди проводив велику роботу з регіональної підготовки інженерів-теплоенергетиків на базі заочної форми навчання.Новий варіант підготовки розпочався на базі Бурштинської ДРЕС та енергетичного технікуму (Івано-Франківська обл.) У 1991 р дві групи студентів без відриву від виробництва пройшли повний курс підготовки за модернізованим навчальним планам. Викладачі кафедри періодично відряджалися на Бурштинську ГРЕС для проведення занять в аудиторіях і лабораторіях енергетичного технікуму, а також на діючому технологічному обладнанні ГРЕС. Накопичений досвід дозволив почати регіональну підготовку в Запорізькому регіоні на базі Запорізьких ТЕС і АЕС (м.Енергодар).

У 1994 р у м. Енергодарі з ініціативи Запорізької атомної електричної станції (ЗаАЕС), Запорізької електричної теплової станції (ЗаТЕС) і міського відділу народної освіти, на базі ЗаАЕС створено регіональний навчальний центр (РНЦ). Завданням РНЦ була цільова підготовка інженерних кадрів для вищезазначених електростанцій (без відриву від виробництва). Його організація  значною міроюбула спрямована на наближення навчальних підрозділів УІПА до місця роботи і проживання студентів, а також на зміцнення зв’язків академії з виробництвом у галузі перспективних передових технологій. При цьому слід зазначити, що УІПА домоглася такого результату в конкуренції з Одеським та Київським політехнічними інститутами.

te1 (7)

Запорізька АЕС

За фахом кафедри в перший рік навчалося 35 студентів, а на другий (1995 г.) вступили вже 66 чол. Надалі, до припинення роботи РНЦ в 2005 р, ця цифра змінювалась неістотно.

РНЦ був нестатутним структурним підрозділом енергетичного факультету УІПА, працював за затвердженим у встановленому порядку річнимоперативним планам, причому групи формувалися на платній основі з термінами навчання 4.5 і 6 років. Заняття проводили викладачі УІПА, які виїжджали до м.Енергодар згідно з розробленими графіками. Установча і екзаменаційна сесії, а також захист дипломних робіт і проектів, проходили в НТЦ, причому Державна екзаменаційна комісія формувалася з представників УІПА, ЗаАЕС та ЗаТЕС.

За дисциплінами, для яких існувала лабораторна база в Навчально-тренувальному цінтрі (НТЦ) ЗаАЕС, заняття проводилися на базі УТЦ, також, за можливості, заняття проводилися в лабораторіях і на діючому обладнанні ЗаТЕС.

Для виконання лабораторних робіт з низки навчальних дисциплін кафедри (тепломасообмін, гідравліка, теплопередача тощо) студенти приїжджали до Харкова. Тому протягом трьох років силами кафедри під керівництвом доц. Андрєєва О. В. у приміщенні Енергодарського енергетичного ліцею була створена сучасна лабораторія, оснащена необхідним обладнанням і приладами для проведення лабораторних робіт з курсів тепломасообміну, термодинаміки і теплопередачі, гідравліки.

З самого початку діяльності РНЦ кафедра ТЕУ ТЕС та АЕС розпочала роботу з забезпечення студентів навчально-методичними матеріалами в повному обсязі – від створення спеціалізованої бібліотеки з необхідною літературою до підготовки спеціально розроблених комплексних навчально-методичних матеріалів з кожної дисципліни.

Треба відзначити, що студенти, котрі навчалися в РНЦ, за всі роки його роботи стабільно виказували високу організованість і прагнення до знань, чому великою мірою сприяли адміністрація ЗаАЕС та ЗаТЕС, стимулюючи їх просування службовими щаблями. Плинність складу студентів не перевищувала плинності у групах Енергетичного факультету УІПА в Харкові.

Профорієнтаційна робота серед майбутніх абітурієнтів проводилась усіма викладачами кафедри протягом навчального року у взаємодії з міськвно  Енергодара, із залученням місцевих ЗМІ, служб УТЦ, в тому числі і в інших населених пунктах Запорізької обл.

Діяльність РНЦ була припинена в 2006 р. у зв’язку зі зміною законодавства про виші, але підготовка студентів для ЗаТЕС та ЗаАЕС на кафедрі триває.

За роки роботи РНЦ викладачі кафедри придбали безцінний досвід підготовки студентів для найпередовіших підприємств енергетики у взаємодії зі службами і відділами електростанцій, істотно підвищили свою професійну підготовку, використовуючи в навчальному процесі матеріали, що стосуються розв’язання практичних завдань на сучасних ТЕС та АЕС, які використовують передові технології.