previous arrow
next arrow
Slider

   Кафедра ТЕ та ЕТ проводить набір абітурієнтів на перший курс за за спеціальністю 015 Професійна освіта (Електроніка, радіотехніка та телекомунікації).

         Випускники спеціальності 015 Професійна освіта (Електроніка, радіотехніка та телекомунікації) – це фахівці-розробники широкого профілю, підготовлені до роботи в таких напрямках:

  • засоби передачі інформації по каналах зв’язку в розподілених системах контролю і управління
  • системи віддаленої обробки даних і хмарні технології
  • системи автоматизованого тестового та функціонального діагностування, верифікації, валідації та сертифікації радіоелектронної техніки
  • інтегральні цифрові мережі передачі всіх видів інформації (мова, дані, відео)
  • проектування, розробка, налагодження локальних і глобальних комп’ютерних мереж
  • системи радіочастотної ідентифікації та Інтернет речей
  • захист інформації від перешкод і несанкціонованого доступу в телекомунікаційних мережах

         Студенти отримують глибоку підготовку як в питаннях електроніки, схемотехніки, програмування, так і в області теорії інформації та кодування, криптографії та захисту даних, методів розробки та експлуатації систем передачі інформації волоконно-оптичними, радіо-, радіорелейними і кабельними лініями зв’язку, локальних і глобальних комп’ютерних мереж, основ маршрутизації і адміністрування телекомунікаційних мереж, хмарних технологій та дистанційної обробки даних, особливості розробки та експлуатації мультисервісних мереж стільникового зв’язку 3-го і наступних поколінь.

         Заняття проходять в сучасних лабораторіях і комп’ютерних класах, на спеціалізованих макетних і випробувальних стендах на базі сучасних мікроконтролерів і програмованих логічних інтегральних схем.