151 АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації.Молодший бакалавр, молодший бакалавр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій

Тип диплому та обсяг освітньої програми Диплом молодшого бакалавра, одиничний, 120 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 10 місяців

Особливості програмиОсобливістю є проходження практик на передових підприємствах енергетичної та машинобудівної галузі, які експлуатують системи автоматизації та комп’ютерно-інтегровані технології. Тісна співпраця з промисловими підприємствами регіону дозволяє викладати сучасні технології щодо створення та експлуатації систем автоматизації та комп’ютерно-інтегрованого управління на реальних прикладах з урахуванням сучасних технологій.
Придатність до працевлаштуванняПрацевлаштування у сфері проектування, виробництва, експлуатації, організаційно-управлінській, інженерно-економічній та в комерційній діяльності. На промислових підприємствах, які випускають засоби виміру, аналізу, обробки і представлення інформації, пристрої регулювання, автоматичні і автоматизовані системи управління, а також на підприємствах споріднених галузей, організаціях і фірмах різних форм власності для виконання проектування і експлуатації засобів автоматизації і систем управління. Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010: – технічний фахівець в галузі автоматизації; – технік з автоматизації виробничих процесів; – технік з метрології; – технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру; – технік-оператор електронного устаткування; – технік — програміст; – технік з системного адміністрування; – контролер електромонтажних робіт; – майстер з ремонту приладів та апаратури; – технік — електрик.