151 АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології — це спеціальність, за якою здійснюється підготовка фахівців з комп’ютеризованих систем управління, технічних та програмних засобів автоматики і автоматизації технологічних процесів на виробничих підприємствах, на транспорті та у побуті. При проектуванні, реалізації та впровадженні сучасних засобів автоматики та автоматизації використовуються комп’ютерно-інтегровані технології.

Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації.Освітній ступінь «бакалавр», бакалавр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій

Тип диплому Диплом бакалавра, термін навчання 3 роки 10 місяців

Особливості програмиПроходження практик на передових підприємствах, які експлуатують системи автоматизації та комп’ютерно-інтегровані технології. Тісна співпраця з промисловими підприємствами регіону. Практична підготовка при виконанні реальних кваліфікаційних проектів на діючих підприємствах. Інтеграція знань з перспективних напрямків проектування систем автоматизації з застосуванням сучасних програмно-технічних засобів та інформаційних технологій. Підготовка висококваліфікованих фахівців на високому методичному та професійному рівні
Придатність до працевлаштуванняПрацевлаштування у сфері проектування, виробництва, експлуатації, організаційно-управлінській, інженерно-економічній та в комерційній діяльності. На промислових підприємствах, які випускають засоби виміру, аналізу, обробки і представлення інформації, пристрої регулювання, автоматичні і автоматизовані системи управління, а також на підприємствах споріднених галузей, організаціях і фірмах різних форм власності для виконання проектування, експлуатації і наукових досліджень засобів автоматизації і систем управління. Відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010, випускники з професійною кваліфікацією «Бакалавр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій» можуть працевлаштуватися на посади з наступною професійною назвою робіт: 3114 – технік обчислювального (інформаційно-обчислю-вального) центру; 3114 – технік із конфігурованої комп’ютерної системи; 3115 – технік з автоматизації виробничих процесів; 3115 – технік з експлуатації та ремонту устаткування; 3119 – технік з налагоджування та випробувань; 3121 – технік-програміст; 3121 – фахівець з інформаційних технологій; 3121 – фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення; 3121 – фахівець з розроблення комп’ютерних програм.

015 Професійна освіта (Нафтогазова справа)