151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизоване управління технологічними процесами  – це система, яка забезпечує в реальному часі управління процесом одержання різноманітних речовин за заданими технологічними і техніко-економічними критеріями.Освітня програма передбачає підготовку інженерних та наукових кадрів для проектування, розробки та експлуатації автоматизованих систем управління технологічними процесами (АСУТП) для різноманітних галузей промисловості. В процесі підготовки фахівці отримують знання з розробки, зокрема, інформаційного, математичного та програмного забезпечення,  монтажу та експлуатації систем автоматизації, моделювання та оптимізації систем управління, розробки розподілених систем та промислових мереж, створення сучасних інформаційних технологій управління тощо

Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації.Освітній ступінь «магістр». Магістр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій

Тип диплому Диплом магістр, термін навчання 1 рік 4 місяця

Особливості програмиПроходження практик на передових підприємствах, які експлуатують системи автоматизації та комп’ютерно-інтегровані технології. Тісна співпраця з промисловими підприємствами регіону. Практична підготовка при виконанні реальних кваліфікаційних проектів на діючих підприємствах. Інтеграція знань з перспективних напрямків проектування систем автоматизації з застосуванням сучасних програмно-технічних засобів та інформаційних технологій. Підготовка висококваліфікованих фахівців на високому методичному та професійному рівні.
Придатність до працевлаштуванняНа промислових підприємствах, які випускають засоби виміру, аналізу, обробки і представлення інформації, пристрої регулювання, автоматичні і автоматизовані системи управління, а також на підприємствах споріднених галузей, організаціях і фірмах різних форм власності для виконання проектування, експлуатації і наукових досліджень засобів автоматизації і систем управління. Відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010, магістри зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» можуть займати посади: 2131.2  Інженер-дослідник з комп’ютеризованих систем та автоматики. 2131.2  Конструктор комп’ютерних систем  2131.2  Інженер з автоматизованих систем керування виробництвом. 2131.2 Інженер з комп’ютерних систем.  2139.2 Експерт з управління інформаційними технологіями. 2145.2 Інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів. 2149.1 Науковий співробітник (галузь інженерної справи). 2149.1 Науковий співробітник-консультант (галузь інженерної справи). 2310.2 Викладач вищого навчального закладу. 2419.2  Професіонал з інноваційної діяльності. 2419.2 Фахівець з ефективності підприємництва.

015 Професійна освіта (Нафтогазова справа)