previous arrow
next arrow
Slider

Історія кафедри теплоенергетики та енергозберігаючих технологій УІПА

НАПРЯМОК – ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА 

Формування професорсько-викладацького складу кафедри та визначення шляху розвитку (1958-1968 рр.)

Історія сучасної кафедри Теплоенергетики та енергозберігаючих технологій (ТЕ та ЕТ) починається з організації в УЗПІ у 1958 р кафедри теплогазопостачання та вентиляції, яка здійснювала заочне і вечірнє навчання за двома спеціальностями – «Теплові електричні станції» та «Промислова теплоенергетика». Згодом вона була перетворена на кафедру загальної теплотехніки.

Обов’язки завідувача кафедри до 1961 р виконував доц. А.М. Жуков, а з 1961 по1963 р – начальник котельного цеху ТЕЦ-3 Ф.М. Лебедєв. На період з 1963 по 1969 р кафедру очолив проф. С.І. Дробязко.

Спочатку кафедра могла повністю забезпечити навчальний процес шляхом залучення досвідчених спеціалістів з теплоенергетики на умовах штатного сумісництва. У Харкові не готували інженерів-теплоенергетиків за спеціальністю «Теплові електричні станції» («ТЕС»), тому таких фахівців запрошували, вибираючи з випускників політехнічних інститутів Києва, Львова, Одеси. У 1963 р при кафедрі було відкрито аспірантуру, де серед перших аспірантів були майбутні викладачі І.Г. Шелепов, В.І. Промоскаль і А.П. Назарчук.

На той час кафедра не мала достатньої навчально-методичної та технічної бази, але вже тоді самостійно забезпечувала навчальний процес з таких базових дисциплін, як «Технічна термодинаміка», «Теплопередача», «Котельні установки», «Турбінні установки», «Водопідготовка на ТЕС», «Автоматизація теплоенергетичних установок ТЕС».

Тим часом потреба в інженерах-теплоенергетиків у країні безперервно зростала. Це було зумовлено, з одного боку, нарощуванням виробництва парових і газових турбін на Харківському турбінному заводі, зростанням обсягів проектних робіт, розширенні й модернізації діючих ТЕС та АЕС західних регіонів України, що проводилися харківськими відділеннями інститутів «Енергопроект» та «Гідропроект». З іншого боку, такі фахівці були дуже потрібні для участі в налагодженні та експлуатації теплоенергетичного устаткування. Адже на той час закінчувалося спорудження перших черг Луганської, Старобешівської і Миронівської ТЕС, було розпочато будівництво Зміївської та Криворізької ТЕС, розширювалася Придніпровська ГРЕС, розпочався монтаж першого в країні енергоблоку потужністю 800 МВт на Слов’янській ТЕС.

Враховуючи ці фактори та необхідність поповнення кафедри кадрами з своїх же випускників, з ініціативи проф. С.І. Дробязко в УЗПІ почалася підготовка інженерів-теплоенергетиків з денною формою навчання, а в 1971 р відбувся їх перший випуск.

 te1 (2)

Таким був 1-й корпус УІПА в рік створення майбутньої кафедри Теплоенергетики та енергозберігаючих технологій

Протягом першого десятиліття (1958-1968 рр.) був повністю укомплектований професорсько-викладацький склад кафедри. Штатними співробітниками стали кандидати технічних наук, доценти А. П. Жуков, Є. М. Новохацький, Б. Г. Кокшенов, В. В. Данилов, викладачі П. М. Запорожець, О.Н. Смоленський, 3.А. Зав’ялова . На умовах сумісництва працювали провідні фахівці енергетичних підприємств і організацій м.Харкова: директор ТЕЦ-4 А. І. Радзівілов, начальник котельного цеху ТЕЦ-3 Ф.М. Лебедєв, начальник турбінного цеху ТЕЦ-3 М.Є. Труб, директор ЕРП «Харківенерго» А.П. Сукачов, заступник директора НІПІчерметенергоочистка, д-р техн. наук О.В. Філіп’єв, заст. директора ЦНДІКА, доц. М.О. Дуель, а також провідні викладачі споріднених кафедр ХПІ та ХІІТ (зокрема проф. О. П. Чиркін) та ін.

Дипломними проектами керували досвідчені працівники науково-дослідних і проектних інститутів м. Харкова – «Енергопроект», «ЦКБЕнерго», ЦНІІКА та ін.

Силами провідних викладачів кафедри та завідувачів лабораторій І. І. Шевченка, П. М. Запорожця, А. А. Козулі, А. Б. Кондратенка були виготовлені лабораторні стенди для більшості практикумів з  дисциплін кафедри, у тому числі: «Технічна термодинаміка»; «Теплопередача»; «Котельні установки»; «Турбінні установки»; «Теплотехнічні вимірювання та автоматизація».

Тоді ж під керівництвом Ф.М. Лебедєва кафедра почала проводити лабораторні роботи з котельної, турбінної і станційної тематики на діючому обладнанні ТЕЦ-3.

Враховуючи специфіку навчання студентів-заочників, для них почали видавати навчально-методичну літературу зі спеціальних дисциплін, а також курсового та дипломного проектування. Тут плідно трудилися професори С.І. Дробязко і О.В. Філіп’єв, доценти Є.М. Новохацький, Б.Г. Кокшеньов, викладачі О.Н. Смоленський, Ф.М. Лебедєв, М.Є. Труб.

Перше десятиліття існування кафедри відзначено початком науково-дослідницької діяльності з тематики, актуальної для ТЕС Харківщини. Ця діяльність головним чином була спрямована на розв’язання проблем використання природного газу Шебелінківського родовища як палива для енергетичних котлів. Новаторською  у цій галузі стала робота Ф.М. Лебедєва, розпочата ним на ТЕЦ-3 і закінчена після його переходу на кафедру. Впровадження її результатів дозволило поліпшити роботу пальникових пристроїв і підвищило надійність топкових екранів котлів.

Одночасно на ТЕЦ-3 та ТЕЦ-4 проводилидослідні роботи з спільного спалювання в топках котла вугільного пилу і природного газу із використанням розробленого на кафедрі хроматографічного методу аналізу продуктів згоряння. Керували роботою доц. Ф.М. Лебедєв і проф. С.І. Дробязко. У роботі також брали участь ас. 3.А. Зав’ялова, аспіранти В.І. Промоскаль, І.Г. Шелепов, А.П. Назарчук, Н.М. Зайцева.