Кафедра ТЕ та ЕТ проводить набір абітурієнтів на перший курс за за спеціальністю 015 Професійна освіта (Електроніка, радіотехніка та телекомунікації).

         Випускники спеціальності 015 Професійна освіта (Електроніка, радіотехніка та телекомунікації)– це фахівці-розробники широкого профілю, підготовлені до роботи в таких напрямках:

         Студенти отримують глибоку підготовку як в питаннях електроніки, схемотехніки, програмування, так і в області теорії інформації та кодування, криптографії та захисту даних, методів розробки та експлуатації систем передачі інформації волоконно-оптичними, радіо-, радіорелейними і кабельними лініями зв’язку, локальних і глобальних комп’ютерних мереж, основ маршрутизації і адміністрування телекомунікаційних мереж, хмарних технологій та дистанційної обробки даних, особливості розробки та експлуатації мультисервісних мереж стільникового зв’язку 3-го і наступних поколінь.

         Заняття проходять в сучасних лабораторіях і комп’ютерних класах, на спеціалізованих макетних і випробувальних стендах на базі сучасних мікроконтролерів і програмованих логічних інтегральних схем.