Освітні програми і внутрішні стандарти вищої освіти


http://www.uipa.edu.ua/ua/educative-work/osvitni-prohramy

ОПП бакалавр

ОПП бакалавр (проект для обговорення)

ОПП магістр

ОПП магістр (проект для обговорення)