Студентськи гуртки кафедри

На кафедрі Теплоенергетики та енергозберігаючих технологій ведеться плідна наукова студентська робота за різними напрямками та інтересами. Сюди відноситься енергозбереження, дослідження нетрадиційних джерел енергії, модернізація теплових станцій та окремих енергетичних установок, розробка та впровадження математичних апаратів в енергетиці та інше.

На кафедрі працюють наукові студентські гуртки, де студенти самостійно досліджують та вирішують важливі питання загальнонаукового та прикладного характеру. Результати досліджень впроваджуються на підприємствах та у навчальному процесі.

Керівництво науковими гуртками здійснюється вченими кафедри:

— Енергоефективні технології у сучасній теплоенергетиці (керівник – доцент Фурсова Т.М.).

— Енергоефективне автоматизоване управління технологічними об’єктами і системами (керівник- доцент Мезеря А.Ю.).

— Нейромережеві і нечіткі технології в системах керування (керівник — доцент Василець Т.Ю.).

— Електроніка та робототехніка (керівник- доцент Хоменко В.В.).

— Іноваційні технології у добичі, зберіганні та траспортуванні нафти і газу (керівник – доцент Прокопенко О.О.).

Студенти кафедри постійно приймають участь у Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах на кращі наукові роботи, де отримують призові місця у Харкові, Кривому Розі, Кам’янському та інших містах України.

Результати студентських наукових робіт публікуються у фахових виданнях України та збірниках тез доповідей.

Плідна праця в наукових гуртках та участь студентів у Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах є запорукою подальшого навчання в магістратурі та аспірантурі, тощо.

Викладачі кафедри організовують тематичні екскурсії на діючі підприємства та виставки обладнання.

 

 

 

 

 

 

Наукова робота студентів 

2021

 

Автор,

наук. керівник

Назва роботи

ВНЗ в якому проходить ІІ тур Конкурсу

1

Федоров Денис Олегович, ДЕА-Т19мг

(керівник – Гулей О.Б.)

 

Вплив реакційної здатності вугілля на оцінку його придатності для парокисневої газифікації в стаціонарному шарі

НТУ «ХПІ», м. Харків

2

Желєзов Руслан Ігорович,

(керівник – доцент Андреєв О.В.)

 

Перерахунок характеристик відцентрових насосів на в’язкі рідини

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

3

Близниченко Олександр Сергійович,

ДЕА-ПОНС19

(керівник – доцент Близниченко О.М.)

Дослідження парогазових установок та особливості їх змінних режимів

НТУ «ХПІ», м. Харків

4

Васюков Д,

ДЕА-А19 пр

(керівник – доцент Василець Т.Ю.)

Двомасова система управління електроприводом ТП-Д головного підйому шахтної підіймальної машини з ФАЗЗІ-регулятором

Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське

 

5

Кийвсаар Альона Едуардівна, ДЕА-ПОНс19

(керівник – ст.викладач Князєва В.М.)

Розрахувати вхідні данні для проектування дільниці магістрального нафтопровіду високов’язкої нафти

НТУ «ХПІ», м. Харків

6

Учитель Степан Андрійович, ДЕА-А18

(керівник – доцент Мезеря А.Ю.)

Методи діагностика і ремонту силових трансформаторів

НТУ «ХПІ», м. Харків

7

Цвєтков Борис Віталійович, ДЕА-ПОНс20мг

(керівник – доцент Прокопенко О.О.)

Узагальнення результатів дослідження метала труб газопроводів після тривалої експлуатації

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

8

Гунько Сергій Олексійович, ДЕА-ПОНс20мг.

(керівник – доцент Антоненко Н.С.)

Математична модель пульсації потоку газу в трубі

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

9

Кондратенко Наталія Дмитрівна, ДЕА-Т17

(керівник – ст.викладач Бикова Т.І.)

Дослідження параметрів роботи низькопотенційного комплексу

НТУ «ХПІ», м. Харків

10

Штих Оксана Віталіївна, ДЕА-ПОНС17

(керівник – доцент Фурсова Т.М.)

Застосування сучасних технологій для модернізації паротурбінного обладнання українських ТЕС

НТУ «ХПІ», м. Харків

11

Чернуха Роман Юрійович, ЗЕА-Т17

(керівник – доцент Фурсова Т.М.)

Підвищення маневреності парових турбін теплоелектростанцій

НТУ «ХПІ», м. Харків

12

Кондратенко Наталія Дмитрівна, ДЕА-Т17

(керівник – доцент Загребельна Л.І.)

 

Дослідження роботи реактивної газової горілки на коксовому газі і стисненому повітрі

НТУ «ХПІ», м. Харків

                                                                                          2020

Автор,

наук. керівник

Назва роботи

ВНЗ в якому проходить ІІ тур Конкурсу

1

ДЕА-ПОНС19мг, Мітрюхін І. В. (крівник – Мельников В.Є.)

«Параметрична діагностика обладнання компресорних станцій»

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

2

ДЕА-ПОНС17, Штих О. В.

(крівник – Мельников В.Є.)

«Розробка структурної схеми системи автоматичного регулювання гідрогенераторної установки»

НТУ «ХПІ»

3

Завада Денис Вікторович

ДЕА-Т-18 мг;

(Керівник

Доц. Нечуйвітер М.

М.)

 

Контроль стану теплоенергетичного устаткування Харківської ТЕЦ-3

НТУ «ХПІ»

4

Близниченко О.С.

ДЕА-ПОНС19, (керівник – Близниченко О.М.)

Дослідження і розробка прецизійної системи автоматичного регулювання

парових турбін атомних електростанцій

НТУ «ХПІ»

5

Черних П.В., ДЕА-ПОНс19мг (керівник – Прокопенко О.О.)

«Аналіз методів і засобів віброконтролю технічного стану ГПА»

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

6

Кондратенко Н.Д., ДЕА-Т17 (керівник – Бикова Т.І.)

Зменшення енергетичних витрат в елементах конденсаторів паротурбінних установок

НТУ «ХПІ»

7

Сидоренко Максим Юрійович, ДЕА-Т16, (керівник – Фурсова Т.М.)

Аналіз особливостей напруженого стану замкових і предзамкових лопаток парових турбін

 

НТУ «ХПІ»

8

Липатов Євген Олександрович, ДЕА-А19пр (керівник – Василець Т.Ю.)

Двомасова система управління електроприводом ТПГ головного підйому шахтної підіймаючої машини з fozzy регулятором

Криворізький національний університет

9

Прилуцький Єгор Віталійович,  ДЕА-Т18мг (керівник – Гулей О.Б.)

Вибір вугілля українських родовищ для пароповітряної газифікації у стаціонарному шарі

НТУ «ХПІ»

10

Ассі Жустін Феріелл Доракіс, ДМП-І17-1 (Керівник – Загребельна Л.І.)

Стабілізатор режиму непрямої дії

Приазовський державний технічний університет»

11

Дуран Богдан Васильович (керівник –Антоненко Н.С.)

Обгрунтування ефективності застосування віброакустичної діагностики для контролю технічного стану обладнання компресорних станцій

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

12

Добряк Олександр, ДЕА-А19; Турченко Владислав Віталійович, ДЕА-т19мг (керівник – Мезеря А.Ю.)

Дослідження методів боротьби з вищими гармоніками в електричних мережах

НТУ «ХПІ»

13

Шипенко Є.І., ДЕА-ПОНс17, Варивода В.В., ДЕА-Т16 (керівник – Андреєв О.В.)

 

Перерахунок характеристик відцентрових насосів на в’язкі рідини

НТУ «ХПІ»

14

Васюков Дмитро Дмитрович, ДЕА-А19пр

 

Синтез нечіткої двомасової системи управління електроприводом ТП-Д механізму розвороту роторного

екскаватора

Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське

 

Студент Завада Д.В. приймав участь у ІІ турі Конкурсу в НТУ «ХПІ» за спеціальністю «Енергетичне машинобудування», де виборов І місце.

Студент Сидоренко М.Ю.  приймав участь у ІІ турі Конкурсу в НТУ «ХПІ» за спеціальністю «Енергетичне машинобудування», де виборов ІІ місце.

Студент Липатов Є.О.  приймав участь у ІІ турі Конкурсу в Криворізькому національному університеті, де виборов ІІ місце.

2019

На ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2018/2019 н.р підготовлено до відправки наукові роботи студентів:

 

з/п

Автор,

наук. керівник

Назва роботи

ВНЗ в якому проходить

ІІ тур конкурсу

1

Черних Павло Вікторович, керівник доц. Прокопенко О.О.

Підвищення безпеки і надійності експлуатації ГПА-10

Івано-Франківський технічний університет нафти і газу

2

Дуран Богдан Васильович, керівник доц. Антоненко Н.С.

Віброакустична діагностика газотранспортного обладнання електроприводного газоперекачувального агрегату

Івано-Франківський технічний університет нафти і газу

3

Турчинко Владислав Віталійович, керівник доц. Гулей О.Б.

Оптимальне планування теплофізичних експериментів при теплових випробуваннях котельних установок

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

4

Федоров

Денис

Олегович, керівник доц. Гулей О.Б.

Аналіз наслідків переходу до використання газового вугілля замість антрациту в якості палива на ТЕС

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

5

Придворов Сергій Сергійович, керівник старший викладач Бикова Т.І.

Розробка методики аналізу ефективності перетворення теплоти в турбоустановці

Приазовський державний технічний університет, м. Маріуполь

6

Крамаренко Юрій Олександрович, керівник старший викладач Бикова Т.І.

Оптимізація режимів роботи НПК

Приазовський державний технічний університет

7

Варивода Вадим Володимирович, керівник доц. Фурсова Т.М.

Дослідження впливу шорсткості поверхні напрямних і робочих лопаток на економічність турбіни

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

8

Толсторебров Олександр Тимурович, керівник доц. Василець Т.Ю.

Нейромережева система управління механізмом підйому мостового крану з урахуванням пружних властивостей підіймального канату

 

Криворізький національний університет

9

Толсторебров Олександр Тимурович, керівник доц. Василець Т.Ю.

Синтез нейромережевої системи управління механізмом обертання колеса роторного екскаватора на основі багатошарового персептрону

Дніпровський державний технічний університет

10

Алексеєнко Роман Геннадійович, керівник доц. Нечуйвітер М.М.

Прогнозування техніко-економічних показників виробництва теплової та електричної енергії ТЕЦ для промислового житлового комплексу вибіркового міста із заданим базовим числом жителів

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

11

Коваленко Владислав Володимирович,

керівник доц. Загребельна Л.І.

Термодинамічний аналіз газоструйного газогенератору працюючому на зжиженому природному газі і стиснутому повітрі

Приазовський державний технічний університет, м. Маріуполь

Запрошення для участі у ІІ турі Конкурсу отримали 5 студентів:

в Івано-Франківський технічний університет нафти і газу  Черних Павло Вікторович і Дуран Богдан Васильович;

в Криворізький національний університет — Толсторебров Олександр Тимурович;

в Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське: –   Толсторебров Олександр Тимурович;

в НТУ «ХПІ» Турчинко Владислав Віталійович.

 

2 студентів вибороли призові місця:

Студенти Толсторебров Олександр Тимурович отримав ІІ місце на конкурсі в Криворізькому національному університеті і Дніпровському державному технічному університеті; в НТУ «ХПІ» Турчинко Владислав Віталійович посів ІІ місце на конкурсі.

2018

Автор,

наук. керівник

Назва роботи

ВНЗ в якому проходить ІІ тур Конкурсу

1.

Бондаренко Ю.О.  (наук. керівник — Василець Т.Ю.)

Нечітка система управління механізмом повороту стріли роторного екскаватора

 (1 місце)

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

 

2

Бондаренко Ю.О.  (наук. керівник — Василець Т.Ю.)

Трьохмасова система управління електроприводом Г-Д головного підйому шахтної підіймальної машини з FUZZY-регулятором

 (3 місце)

Дніпровський державний технічний університет (Кам’янське)

3

Іщенко В.С. (наук. керівник — Василець Т.Ю.)

Нейромережева система управління иеханізмом розвороту роторного екскаватора

 (2 місце)

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

 

4

Іщенко В.С. (наук. керівник — Василець Т.Ю.)

Синтез нейромережевого управління електроприводом Г-Д головного підйому шахтної підіймальної машини

 (не було запрошення)

Дніпровський державний технічний університет (Кам’янське)

 

5

Гулий А.О. (наук. керівник – Нечуйвітер М.М.)

 

Вибір критеріїв оцінки ефективності технічних рішень при техніко-економічному обгрунтуванні їх  доцільності в теплоенергетиці

НТУ «ХПІ»

6

Придворов С.П., ДЕА-Т14

(керівник — Бикова Т.І.

Обробка води в магнітному полі

Приазовський державний технічний університет

7

Крамаренко Ю.А., ДЕА-Т14

керівник – Гулей О.Б.

Дослідження впливу тиску генераторного газу на його теплотехнічні характеристики при внутрішньоциклової газифікації вугілля на ТЕС

НТУ «ХПІ»

8

Лапицький В.О., ДЕА-Т14,

керівник – Загребельна Л.І.

Дослідження розпилення рідких металів і сплавів зверхзвуковим високотемпературним газовим струменем

Приазовський державний технічний університет

9

Черних П.В., ДЕА – ПОНс 15, керівник — Прокопенко О.О.

Аналіз спектрів віброшвидкості корпусів підшипників ГПА

Івано-Франківський національно-технічний університет нафти і газу

10

Дуран Б.В., ДЕА – ПОНс-15, Ігуменцев Є. О.

Порівняльна оцінка і обґрунтування використання методів вібраційного контролю для забезпечення безпеки експлуатації газотранспортного обладнання

Івано-Франківський національно-технічний університет нафти і газу

11

Токарева  Ю. С., ДЕА – ПОНс-15, Антоненко  Н. С.

Перспективні напрямки розвитку вібраційного контролю газоперекачувального обладнання

Івано-Франківський національно-технічний університет нафти і газу

12

Турченко В.С., ДЕА-Т15, керівник – Фурсова Т.М.

Підвищення втомної міцності та експлуатаційної надійності хвостових з’єднань робочих лопаток парових турбін

(3 місце)

НТУ «ХПІ»

13

Лисокобилка О.О., ДЕА-ПОЕл14, керівник – Хоменко В.В.

Не надав дані керівник

 

(3 місце)

 

Студенти Бондаренко Ю. О. і Іщенко В. С. брали участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у Дніпровський державний технічний університет та Криворізькому національному університеті, де вибороли відповідно ІІІ і ІІ місце.

2017

Автор,

наук. керівник

Назва роботи

ВНЗ в якому проходить ІІ тур Конкурсу

1.

Крамаренко Юрій Олександрович, ДЕА-Т14 (керівник – Фурсова Т.М.)

Дослідження можливостей подовження ресурсу відповідальних деталей проточної частини парової турбіни

Приазовський державний технічний університет, м. Маріуполь

2.

Придворов Сергій, ДЕА-Т14 (керівник – Бикова Т. І.)

Вибір та технологічний розрахунок буреагентних та екологічно чистих промислових систем водопостачання

Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка, м. Полтава

3.

Черних Павло Вікторович, ДЕА-ПОНс15 (керівник – Антоненко Н. С.)

Визначення статичних напружень в магістральних трубопроводах

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

 (м. Івано-Франковськ)

4.

Токарєва Юлія Сергіївна, ДЕА-ПОНс15 (керівник – Прокопенко О. О.)

Модель взаємодії надвисокочастотних імпульсів з атмосферою

Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

 

5 — 6

Бондаренко Юрій Олександрович, ДЕА-ПОЕл15мг (керівник – Василець Т .Ю.)

Нечітка система управління механізму переміщення мота мостового крану з урахуванням пружних елементів

1. Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ (2 місце)

2. Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг

7 — 8

Іщенко Вікторія Сергіївна, ДЕА-ПОЕл15мг (керівник – Василець Т .Ю.)

Двомасова система управління механізмом переміщення візка мостового крану з нейрорегулятором NN Predictive Controller

1. Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ (3 місце)

2. Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг

9.

Рибаков Михайло, ДЕА-Т13

(керівник – Гулей О.Б.)

Оцінка можливостей шлакування поверхонь теплообміну парового котла ТПП-312А при зміні вологості палива

НТУ «ХПІ», м. Харків

10.

Тімченко Микола Вячеславович, ДЕА-Т15мг;

Колесніков Іван Станіславович, ДЕА-Т13 (керівник – Нечуйвітер М. М.)

Дослідження енергозберігаючих режимів в експлуатації елементів теплових схем конденсаційних паротурбінних установок

НТУ «ХПІ», м. Харків

11.

Ободенко Дар’я Олександрівна, ДЕА-Т14 (керівник – Загребельна Л. І.)

Паротурбінна установка потужністю 300 МВт з працюючим навантаженням 60%

НТУ «ХПІ», м. Харків

12

Альбовський Дмитро, ДЕА-ПОЕн13, (кервник – Хоменко В.В.)

Критерії оптимізації робасних систем керування

Дніпровський державний технічний університет, м. Дніпро

Студенти Бондаренко Ю. О. і Іщенко В. С. брали участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у Дніпродзержинському державному технічному університеті, де вибороли відповідно ІІ і ІІІ місце.

Наукова робота студентів

 

2016

Автор,

наук. керівник

Назва роботи

ВНЗ в якому проходить ІІ тур Конкурсу

1

Рибаков М.О., ДЕА-Т12

(керівник — Гулей О.Б.)

Оцінка наслідків переходу на низькосортне вугілля для парових котлів в блоках ТЕС

Приазовський державний технічний університет, м. Мариуполь

2.

Носарев К.О., ДЕА-ПОЕН14приск

(керівник – Фурсова Т.М.)

Дослідження напружено-деформованого стану робочої лопатки парової турбіни та заходів збільшення її експлуатаційної надійності

НТУ «ХПІ»

3

Тютюн Р.В., ДЕА-ПОЕм15маг

(керівник – Антоненко Н.С.)

Дослідження турбокомпресора з метою подовження ресурсу

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (м. Івано-Франковськ)

4

Трофімов А.В., ДЕА-ПОЕм15маг

(керівник – Прокопенко О.О.)

Визначення балансу магістрального газопроводу

 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (м. Івано-Франковськ)

5

Федоров Д.О., ДЕА-Т15

(керівник – Прокопенко О.О.)

Аналіз стану системи технічного обслуговування газоперекачувальних агрегатів

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (м. Івано-Франковськ)

6

Тимченко М. О.,

ДЕА-Т12

(керівник – Нечуйвітер М.М.)

Підвищення якісних характеристик паротурбінних установок КЕС, ТЕЦ та ефективності їх теплофікаційних установок

НТУ «ХПІ», м. Харків

7.

Сомова О. В., ДЕА-Т15сп

(керівник – Бикова Т.І.)

Мембранні методи очистки води на електростанціях

Приазовський державний технічний університет, м. Мариуполь

8

Сомова О. В., ДЕА-Т15сп

(керівник – Близниченко О.М.)

Дослідження і розробка прецизійних систем автоматичного регулювання парових турбін АЕС

НТУ «ХПІ», м. Харків

 

Студент Носарев Кирило Олександрович брав участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Двигуни та енергетичні установки» в НТУ «ХПІ», де виборов ІІІ місце.